Undvik Aktietorget

Aktietorget är en svensk aktiemarknad där en rad mindre bolag finns noterade. Kraven för att listas på aktietorget är lägre än de är för att listas på Stockholmsbörsens listor. Den årliga avgiften för att vara listade är också lägre än vad den på Stockholmsbörsen. Detta leder till att många bolag som inte kvalificerar att lista sig själva på större marknader listan här.

Jag rekommenderar att man undviker att investera i aktier som är listade på aktietorget. Risken att man skall förlora pengar är alltför stor. Det finns bra företag på aktietorget men en alltför stor andel av bolagen är inte värda att investera i för att jag skall kunna rekommendera att man investerar på marknaden om man inte har den kunskap som krävs för att kunna analysera aktierna och undvika de många bluffar som finns här.

Varför listar bolag sig på aktietorget

Det finns många anledningar till att bolag väljer att notera sig på aktietorget istället för någon av Sveriges större aktielistor. Det är viktigt att förstå dessa anledningar om de vill investera på aktietorget. Det är bara genom att förstå varför bolag listar sig på denna listan som du kan analysera dem och komma till rätt slutsats om huruvida du skall investera i ett bolag eller inte. Vanliga skäll att ett bolag väljer att lista sig på aktietorget inkluderar.

  • Det är billigt. Årsavgiften för att listas på aktietorget är relativt låg jämfört med andra listor. Detta kan vara positivt om ett bolag väljer att lista sig här för att hålla kostnaderna nere med det kan även betyda att bolaget inte har råd att betala priset för att listas på en större lista.
  • Låg ägarspridning. Aktietorget kräver mindre ägarspridning är vad andra marknadsplatser gör. Detta gör att man kan lista en aktie här även om bara en liten del av alla aktier är tillgänglig för allmän handel. Det innebär även att några få aktieägare har stor makt och att små spararna har mindre att säga till om. Låg ägarspridning leder ofta till låg omsättning vilket gör aktiekursen lättare att manipulera.
  • Lägre krav på redovisning och historia: Aktietorget gör det mycket lättare att lista sitt bolag än andra marknader. De kräver inte lika ingående granskad redovisning och de kräver inte lika lång historia som de större börserna som ofta kräver flera års granskad redovisning för att man skall få lista sig. Detta innebär att det är lättare för unga bolag att lista sig på aktietorget. Det innebär tyvärr också att det är lättare för bolag som har något att dölja att lyckas bli listade.

Det är med andra ord lättare och billigare att bli listad på aktietorget. Bolagen måste ge ut mindre information för att bli listade. Detta innebär att man måste vara försiktigare om man investerar på aktietorget än man måste vara på andra listor. Man måste alltid verifiera alla information innan man väljer att investera i ett bolag.

Gömda pärlor

Det finns som sagt bra aktier på aktietorget och man kan tjäna mycket pengar genom att köpa in sig i rätt bolag. Bolagen på aktietorget är dock mindre än de på Stockholmsbörsen och risken är alltid större om man väljer att investera i dessa bolag.

Det kan vara mycket svårt att skilja pärlorna på börsen från alla bolag som inte kommer nå de mål de säger de skall nå.

Som en långsiktig lågrisk investerare är det bättre att vänta med att investera i bolagen på aktietorget tills dess att pärlorna växer och väljer att notera sig själva på en annan större börs. Det är sant att detta ger dig mindre vinst men det är även ett mycket säkrare alternativ. Du undviker även risken att förlora pengar genom att satsa på fel företag på aktietorget.

Pump & Dump bluffar

Många aktier på aktietorget har mycket låg omsättning. En låg andel av aktierna finns i händerna på små sparare och av dessa är det bara ett lågt nummer av aktier som byter ägare varje dag. Det är inte ovanligt att hitta aktier på aktietorget med mindre än 10 000 kr om dagen i omsättning. Detta gör dessa aktier mycket enkla att manipulera och gör det enkelt att använde dem för pump & dump bluffar. Faktum är att det nästan alltid finns en aktie som används för en pump & dump bluff på aktietorget. Det flesta veckor kan man identifiera flera aktier vars aktiekurs manipuleras som en del av en bluff. Det kan dock vara svårt att bevisa och mycket lite görs för att stoppa detta. Vissa aktier används regelbundet för bluffar och kan vara lönsamma att handla med om man vet det och säljer när de pumpats upp.

Alla pump & dump bluffar genomförs på ungefär samma sätt. Någon köper så mycket aktier de kan till en låg kurs. När de äger tillräckligt med aktier börjar de pumpa upp priset genom att börja köpa aktier till högre priser och genom att posta om aktiens uppgång på olika forum. De fortsätter detta tills utomstående köpare, vanligtvis småsparare, börjar köpa in sig i aktien för att tjäna på uppgången. När detta händer börjar uppgången gå allt snabbare. När tillräckligt många köpare har fått upp ögonen för aktien så börjar bluffmakarna sälja alla aktier de köpt på sig före bluffen. Det gör detta med stora vinster. När de har sålt sina aktier börjar de leta efter en ny aktie att pumpa och små spararna som har köpt in sig sitter med aktier som inte är värda mer än de var innan pumpningen började. De förlorar vanligen stora pengar när aktier sakta faller tillbaka till sitt ursprungliga värde.

Gå inte på dessa bluffar utan sälj i tid.