Belåna Aktier

Många mäklare låter dig belåna dina aktier. Hur mycket du får låna beror på vilka aktier du äger och hur mycket de är värda. Vissa aktier har ett högt säkerhetsvärde medan andra inte kan användas för att låna pengar alls. I många fall kan du använda de pengar du har lånat till att köpa mer aktier eller till privat konsumtion. På denna sida kommer vi titta lite närmare på aktiebelåning samt huruvida man skall belåna sina aktier eller inte.

Hur mycket få låna?

Olika mäklare har olika regler för hur mycket du får låna. Hur hög ränta du får betala kan också skilja sig dramatiskt mellan olika mäklare. Svensk Avanza har lockat många sparare till sig genom att erbjuda lån till mycket låga räntor.

Hur mycket du får låna beror som tidigare nämnt främst på hur mycket dina aktier är värda. Det totala värdet på dina aktier är dock bara en av flera faktorer som avgör hur mycket du får låna. En annan faktor som har stor påverkan är vilka företag du har investerat i. Aktier i stora väletablerade företag med låg volatilitet har högre säkerhetsvärde än aktier i små bolag. De flesta mäklare erbjuder aktier ett säkerhetsvärde på upp till 80% av börsvärdet. Detta innebär att du får låna 80% av börsvärdet på dessa aktier. Aktier med 80% säkerhetsvärde hittas huvudsakligen på olika storbolagslistor.

Andra aktier kan ha lägre säkerhetsvärde såsom 60 eller 40%. Det finns även många aktier som inte har något säkerhetsvärde alls.

Om du vill kunna belåna dina aktier skall du med andra ord välja att investera i aktier med högt belåningsvärde.

Det är alltid en bra ide att inte låna så mycket som man får låna. Det är bättre att låna lite mindre så man har lite marginal om aktiekursen går ner. Om man lånar så mycket som man kan blir man lätt tvingad att sälja aktierna om aktiekursen går ner.

Andra skulder och betalningsanmärkningar

Det spelar normalt ingen roll om du har betalningsanmärkningar. Du får låna på dina aktier oavsett detta. Aktiemäklaren får säkerhet direkt i aktierna och behöver inte oroa sig över att du inte kan betala. De har din säkerhet i deras besittning och kan enkel likvidera aktierna för att få dina pengar tillbaka om du inte uppfyller dina skyldigheter. Att belåna dina aktier kan med andra ord vara ett bra alternativ om du har betalningsanmärkningar.

Belåna sina aktier för att köpa hus eller för privat konsumtion

Jag rekommenderar aldrig att man lånar pengar till privat konsumtion om det inte är nödvändigt. Försök att tjäna in pengarna innan du spenderar dem om möjligt och undvik stora kostnader om du kan.

Om du behöver låna till ett hus eller något som du behöver (inte bara vill ha) så kan ett aktielån vara ett mycket bra alternativ. Aktielån låter dig låna pengar baserat på din aktieportfölj oavsett din inkomst. Detta kan göra det lättare att få ett stort lån som en vanlig långivare inte skulle vilja ge dig eftersom de inte tror att du kan betala tillbaka ditt lån. Det kan också vara ett bra sätt att få ett lån till en låg ränta. Detta är särskilt sant om du tar ett aktielån istället för ett privatlån eftersom lån med säkerhet alltid är billigare än blancolån.

Sälja aktier eller belåna dem?

Det är ofta men inte alltid bättre att belåna sina aktier än det är att sälja dem om man vill köpa ett hus eller en ny bil. Detta beror på att aktier i de flesta fall har en högre avkastning än vad du betalar i ränta. Just nu är det t.ex. möjligt att belåna sina aktier till 3% ränta medan många aktier ger mer än 10% avkastning. Om du belånar din aktier istället för att sälja dem så tjänar du med andra ord 7% varje år gentemot om du hade sålt dem. Du får 10% avkastning på dina aktier medan du betalar 3% ränta.

Det finns dock alltid en risk att aktiemarknaden går ner och om detta händer kan du hamna i en situation där det hade varit bättre att sälja aktier istället.

Att sälja sina aktier är med andra ord ett säkrare alternativ men att belåna dem är oftast den långsiktigt bästa lösningen.

Belåna aktier för att köpa mer aktier

Huruvida det är en bra ide att belåna aktier för att kunna köpa mer aktier beror på din riskpreferens. Genom att belåna dina aktier för att köpa mer aktier så kan du tjäna mer pengar om börsen går upp men om du gör det kommer du även förlora mer om börsen går ner. Hur riskfyllt det är att köpa aktier för belånad pengar beror på hur mycket du lånar.

När du köper aktier för lånad pengar så har dessa också ett lånevärde. Detta innebär att du kan låna mer än 100% av värdet på dina aktier. Flera svenska mäklare låter dig låna upp till 400% om du använder pengarna för att investera i  samma aktie som du redan äger.

Om du lånar mycket pengar kan en relativt liten nedgång orsaka stora förluster.

Du måste välja om det är värt risken eller inte. Om du inte är säkert så avråder jag dig från att belåna dina aktier för att köpa fler aktier eller att du vart fall undviker att belåna dig alltför högt.