Analysera aktier

Det är mycket viktigt att kunna analysera aktier om man vill investera i aktier. Man skall aldrig investera baserat uteslutande på råd från andra. Om man gör det är det mycket svårt att skilja på bra och dåliga råd. Det är inte omöjligt att tjäna pengar på aktier utan att kunna analyser aktier förutsatt att man investerar långsiktigt men det är alltid bäst att lära sig hur man analyser aktier så att man kan undvika dåliga affärer.

Vad du behöver kunna beror på din investeringsstrategi. Om du investerar långsiktigt behöver du bara kunna fundamental och makroanalys. Om du däremot vill investera mer aktivt så bör du kunna betydligt mer om hur man analyserar aktier då du som mer kortsiktig investerare även måste beakta trender och rykten på marknaden. Faktum är att rykten och trender ofta har större betydelse för en akties kortsiktiga kurs än vad aktiens fundament har. Om du vill syssla med day eller swing trading så måste du kunna ännu mer. I detta fall är det bra att kunna mycket om teknisk analys och hur du bäst handlar baserat på de signaler som TA genererar.

Långsiktiga aktieägare

Om du är en långsiktig aktieägare så behöver du inte bry dig särskilt mycket om trender eller om att köpa aktier till exakt rätt pris. Om du investerar långsiktigt så är ditt mål att kunna analysera företagets långsiktiga hälsa. Det spelar i denna situation ingen roll vad den nuvarande trenden säger eller vilka stöd teknisk analys visar. Ditt mål är inte att förutsäga vart aktien kommer stå om 3 månader utan du vill istället se om den är ett bra köp på 10 års sikt.

Om du vill investera långsiktigt bör du fokusera på att lära dig analysera följande 3 saker.

  • Företagets historia. Företagets historia under de senaste 5 åran kan säga mycket om framtiden. Här kan du t.ex. se om de visar stabil tillväxt, om de erbjuder stabila utdelningar och mycket annat. Jag rekommenderar att du tittar på alla nyckeltal för de senaste 5 år för att försäkra dig om allt verkar gå åt rätt hål. Om företaget du vill investera i håller på att återhämta sig från en kris och inte kan visa en stabil historia är det mycket viktigt att du försäkrar dig att företaget är på rätt väg igen innan du investerar i aktier.
  • Företagets nuvarande ekonomiska situation. Hur ser företagets ekonomi ut. Har de en god ekonomi som låter dem fortsätta växa på samma sätt som tidigare.
  • Branschen. Hur ser företagets bransch ut. Är det en bransch som går en ljus framtid tillmötes eller fokuserar företag på produkter och tjänster som inte kommer vara lika efterfrågade i framtiden. Det kan ibland vara mycket lönsamt att vara ett stort företag i en krympande bransch men man måste i så fall hitta nya affärsområden som möjliggör ny tillväxt om man skall kunna överleva långsiktigt. Undersök alltid om det finns några tekniska, politiska eller legal faktorer som kan påverka företagets förmåga att tjäna pengar i framtiden.

Du vill hitta ett företag med en stabil historia, en god finansiell situation och goda makro möjligheter till fortsatt tillväxt.

Kortsiktig investerare

Om du är en kortsiktigt investerare måste du se till helt andra faktorer än man gör som långsiktig investerare. De faktorer man beaktar när man investerar långsiktigt är fortfarande viktiga men andra faktorer tenderar att ha större inflyttande på kortsiktiga aktiekurser.

Trender och riktkurser har ofta större betydelse än fundamenten. Det är vanligt att man ser aktier snabbt öka eller minska i värde trots att inget har ändrats. Detta har att göra med att kurserna kortsiktigt styrs mer av mänsklig psykologi än något annat. Man kan tjäna mycket pengar genom att förstå hur investerare kollektivt brukar reagera i olika situationer.

Som kortsiktig investerare är det mycket viktigt att man håller sig ajour men den senaste informationen. Man bör se till att kunna så mycket som möjligt om de bolag man funderar på att investera i och man skall alltid läsa rapporter och andra företagsnyheter så snart de kommer ut. Det är också mycket viktigt att se vad som sägs på olika forum och i olika chattgrupper. Ett rykte kan kortsiktigt göra lika mycket för en aktie som sann information.

Day / Swing trading

Om ditt mål är att tjäna pengar på day och swing trading så måste du analysera de aktier du handlar i på ett helt annat sätt. Det är sant att en högre än väntat vinst eller andra positiva nyheter kan ha stor omedelbar verkan på aktiepriset. Rapportera och andra nyheter är dock relativt ovanliga. De flesta bolag rapporterar bara 4 gånger per år och skickar ut ett fåtal nyheter utanför deras regelbundna rapporter. Detta innebär att det är mycket svårt att tjäna pengar om man enbart handlar baserat på rapporter och nyheter.

Man måste därför fokusera på andra faktorer för att analysera aktier för kortsiktig handel. Det mest populära verktyget för att analysera aktie kortsiktigt är tekniks analys. Det finns många olika modeller som man kan använda när man använder teknisk analys. Alla dessa modeller kommer ge annorlunda resultat.

TA (Teknisk analys) är ingen exakt vetenskap utan TA bygger alltid på antaganden och begränsade dataset. Detta innebär att TA inte kan analyser framtida aktiekurser med speciellt stor säkerhet. Det finns dock många som använder sig av TA för att handla och om man använder en populär analys modell kan man därför ofta tjäna pengar baserat på att många andra handlare handlar på samma signaler som du ser. Detta gör ofta signalerna till självuppfyllande profetior. Detta låter dig tjäna pengar på TA. Detta fungerar dock bara när det finns många TA handlare på marknaden. Om en stor del av handlarna inte använder sig av TA minskar ofta värdet av den information man får av TA.