I augusti detta år rapporterades att Optimizer Invest sålde stora delar av sitt aktieinnehav i Catena Media. Ungefär samtidigt sålde Catena Medias grundare, Erik Bergman, stora delar av även sitt aktieinnehav i företaget. Bergman säger att försäljningen skedde samtidigt endast av en ren slump, och att försäljningarna inte bör ses som misstro mot Catena Medias framtid.

Catena Media är ett av de mest framgångsrika och snabbt växande företagen inom affiliatebranschen, som riktat in sig på att föra samman spelbolag med nya spelare. En uppskattning är att runt hälften av alla spelbolagens kunder hittar till dem på grund utav affiliateföretag och Catena Media har en stor marknadsandel. Catena Media ägdes till 13% av företaget Optimizer Invest som i slutet av augusti sålde större delen av sina aktier, med en 12 månader lång lockup på deras kvarvarande innehav.

Ungefär samtidigt sålde även Erik Bergman en del av sina aktier i företaget, till ett värde av 100 miljoner. Precis som Optimizer Invests delägare säger han att det inte låg några bakomliggande orsaker till försäljningen, och att han inte kände till den andra försäljningen. Bergman äger nu endast 6,5 % av företaget, men säger att han fortfarande har fullt förtroende för Catena Media. Han uppger tre anledningar till försäljningen. Först och främst vill Bergman kunna investera mer inom välgörenhet, både sina egna projekt och andras. Men det handlar också om att kunna sprida sina risker, då han inte längre är direkt involverad i Catena Media, men har en så stor andel av sitt eget kapital investerat i just detta enda företag. Den tredje anledningen är dock densamma som Optimizer Invests Henrik Ekdahl Persson uppgav; det fanns intressenter med djupa fickor. Bergman uppger inte vem som köpt hans aktier, men säger att det är en “stor internationell fond”.

Att försäljningarna skulle tas som misstro mot Catena Media avfärdar Bergman direkt. Han tror på VD:n och de övriga medarbetarna och besöker kontoret ofta, och anser att framtiden är ljus för Catena Media.

Kategorier: Nyheter